Landbouwkalk

De niet stuivende kalkmeststoffen Magkal en Vitakal zijn kampioen met strooien!
De niet stuivende kalkmeststoffen Magkal en Vitakal zijn kampioen met strooien!



Waarom is de pH (zuurgraad) zo belangrijk?

Gebruiksnormen beperken de hoeveelheid te gebruiken meststof. Breng het pH en MgO gehalte op peil voor een optimale benutting van alle mineralen, met name N, P en K.

Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit.
Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. Het is dus noodzakelijk om eerst de zuurgraad (pH) op peil te hebben om voordeel te hebben van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem.

Gevolgen van een te lage pH zijn :

  • Een lagere benutting van voedingsstoffen.
  • Fosfaatfixatie.
  • Kans op magnesiumgebrek op lichte gronden.
  • Remming van het bodemleven.
  • Een slechtere structuur (op kleigrond).

Deze gevolgen resulteren in een lagere opbrengst en een ongunstige minerale samenstelling van het gewas. 

De optimale pH verschilt per gewas. Maar in het algemeen is een lage pH, dus een zure grond, voor alle gewassen nadelig.