Vitakal

Vitakal logo

VOCHTIGE ZACHTE CARBONAAT KALK

Samenstelling :

 • Een calcium-carbonaat uit kalkmergel
 • 50 neutraliserende waarde
 • Fijnheid: 70% door een zeef van 0,160 mm

Waarom Vitakal ?

 • VITAKAL brengt de pH in evenwicht
 • VITAKAL verbetert de bodemstructuur
 • VITAKAL  bevordert het vrijkomen van stikstof, fosfor en kalium uit drijfmest en kunstmest
 • VITAKAL  en drijfmest vullen elkaar goed aan

Welke andere voordelen heeft Vitakal ?

 • VITAKAL is kampioen qua strooibaarheid
 • VITAKAL is een niet stuivende kalk en kan dus onder alle weersomstandigheden  gestrooid worden
 • VITAKAL is een zachte carbonaatkalk en werkt dus snel
 • VITAKAL is een gecontroleerd natuurproduct met kwaliteitsgarantie

 
Strooiadvies (per hectare):
Onderhouds bekalking (elke 3 jaar)

 • Akkerbouw 1.900 à 2.800 kg VITAKAL
 • Weiden 1.300 à 1.800 kg VITAKAL

Reparatie bekalking

 • Akkerbouw Max. 6.200 kg VITAKAL
 • Weiden Max. 5.200 kg VITAKAL
 • Meer nodig: dan de helft vóór het ploegen strooien, inwerken, dan de andere helft inwerken.

  Downloads :

  Chemische analyse

  Veiligheids informatie blad

  EEG nr. 2092/91  EEG richtlijnen voor biologische productie methoden, U vindt de kalkmeststoffen op pag. 6