Magkal

Magkal logo

 VOCHTIGE ZACHTE MAGNESIUM KALK

Samenstelling :

 • Calcium-magnesium-carbonaat
 • 54 neutraliserende waarde
 • 17% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
 • Fijnheid: 80% door een zeef van 0,160 mm

Voor Belgie gelden de volgende specificaties :

 • 55 neutraliserende waarde
 • 20% MgO
 • Fijnheid: 90% door een zeef van 0,160 mm

Waarom Magkal ?

 • MAGKAL brengt de pH in evenwicht
 • MAGKAL brengt het MgO gehalte op peil
 • MAGKAL verbetert de bodemstructuur
 • MAGKAL bevordert het vrijkomen van stikstof, fosfor en kalium uit drijfmest en kunstmest
 • MAGKAL en drijfmest vullen elkaar goed aan

Welke andere voordelen heeft Magkal ?

 • MAGKAL is kampioen qua strooibaarheid
 • MAGKAL is een niet stuivende kalk en kan dus onder alle weersomstandigheden  gestrooid worden
 • MAGKAL is een zachte dolomietkalk en werkt dus snel
 • MAGKAL is een gecontroleerd natuurproduct met kwaliteitsgarantie

Strooiadvies (per hectare):
Onderhouds bekalking (elke 3 jaar)

 • Akkerbouw 1.800 à 2.700 kg MAGKAL
 • Weiden 1.300 à 1.800 kg MAGKAL

Reparatie bekalking

 • Akkerbouw Max. 6.000 kg MAGKAL
 • Weiden Max. 5.000 kg MAGKAL
 • Meer nodig: dan de helft vóór het ploegen strooien, inwerken, dan de andere helft inwerken.

  Downloads :

  Chemische analyse

  Veiligheids informatie blad

   EEG nr. 2092/91  EEG richtlijnen voor biologische productie methoden, U vindt de kalkmeststoffen op pag. 6